Restauratie van het orgel

In het Witte Kerkje is het groot onderhoud en restauratie van het kerkorgel op maandag 29 januari begonnen en duurden tot midden maart. Het werk is uitgevoerd door de orgelbouwfirma Pels & van Leeuwen. Zij zijn al actief sinds 1903. Als u het leuk vindt kunt u ook eens kijken op hun website.

Orgelrestauratie is handwerk en als gevolg daarvan behoorlijk kostbaar.
De Stichting Witte Kerkje Terheijden heeft bijdragen gekregen van verschillende orgelfondsen. Ook heeft een benefietconcert met Leander Schoormans en anderen, op 27 november 2022 bijgedragen aan het ontvangen van giften en donaties ten bedrage van € 1275,-.

Het groot onderhoud bestaat uit verschillende werkzaamheden, zoals alle orgelpijpen schoonmaken en stemmen, restaureren van het pedaalklavier, het handklavier en de registers enzovoort. Na het groot onderhoud komt de schilder het orgel van een nieuwe jas voorzien.
De onderstaande foto’s van het werk zijn gemaakt door Marc Rietman.

Natuurlijk zijn we allemaal ontzettend benieuwd naar de zuivere klanken van het gerestaureerde orgel. Daarom zal op 18 mei 2024 een benefiet (orgel)concert worden georganiseerd (klik hier voor meer info) om de laatste gaatjes in de projectbegroting te dichten en tegelijk te luisteren naar de vernieuwde “intonatie” (Dit is na het stemmen van het orgel voor de individuele tonen de samenhang van de klanken van alle pijpen in het orgel.)

Annette Houtekamer