College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor ‘het onderhoud van het gebouw en het huishouden’ van de kerk. Het onderhoud van het gebouw is echter sinds 1 januari 2011 uitbesteed aan de Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden. Zij zorgen er voor dat de kerk ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten dan alleen kerk zijn. Daarnaast draagt het CvK ook zorg voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats die schuin tegenover onze kerk en naast de RK kerk ligt. Onderstaand een aantal activiteiten waarvoor het CvK verantwoordelijk is. Ze laten zich in drie groepen onderverdelen:

 • Ervoor zorgdragen dat wij met elkaar gemeente kunnen zijn door:
  – het zorgen voor de kosten die verbonden zijn aan de kerkdiensten, daarbij kunt u denken aan het salaris van onze voorganger, de kosten van de gastpredikanten, de kosten van de organist, koren en meer dan we hier kunnen opnoemen;
  – actieve geldwerving, daarbij hebben wij het in de eerste plaats over de Actie Kerkbalans, maar andere acties zijn bijvoorbeeld de wekelijkse tweede collecte voor onze gemeente en de advertenties in het gezamenlijk kerkblad De Verbinding behoren hiertoe;
  – het beheren van de ledenadministratie. Het is belangrijk goed bij te houden wie behoren tot onze gemeente zodat u bezoek kunt krijgen van uw contactpersoon en ons kerkblad De Verbinding kunt ontvangen. Kortom er bij kunt horen;
  – de kosters hebben de zorg voor het faciliteren van alle zaken in en om het kerkgebouw die het mogelijk maken voor de predikant en de gemeente om met elkaar een goede dienst te hebben;
  – de organist zorgt met zijn muzikale bijdrage voor een belangrijke ondersteuning van de eredienst en doet dit in nauw overleg met de voorganger.
 • Het financieel beleid is een tweede belangrijke pijler.
  – Dat houdt in dat het CvK er voor dient te zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Dat doen we ondermeer door het opstellen van een begroting. Met onze jaarrekening leggen wij rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en houden wij u via het kerkblad De Verbinding op de hoogte.
 • De derde pijler is het beheren van onze bezittingen.
  – De Stichting Witte Kerkje Terheijden beheert en exploiteert in goed overleg met het CvK het kerkgebouw. Zij zorgen, conform de voorschriften van de Monumentenwacht. voor het bouwkundig onderhoud van het gebouw. De stichting zorgt er ook voor dat naast het houden van onze erediensten en rouw- en trouwdiensten, het gebouw ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten. Denk daarbij aan verhuur voor concerten en burgerlijke huwelijken. Groepen, zoals koren, vinden ook een plaatsje in de kerk en de ruimten die daar bij horen. Inmiddels is het gebouw beter aangepast wat betreft keuken en toiletten. Door het maken van een aanbouw zijn we nog meer ingericht op het ontvangen van gespreksgroepen en gezelschappen. Nieuw is ook onze stilteruimte. Hier kunt u verblijven, uw gedachten laten gaan of een kaarsje aansteken. Deze ruimte zal, in samenwerking met een begrafenisondernemer, ook gebruikt kunnen worden voor opbaringen en afscheid nemen van de overledene.  Meer informatie hierover lees u op de webstite van de Stichting Witte Kerkje