Agenda

Naast de zondagse erediensten, die regelmatig in een ander dorp gehouden worden, zijn er wekelijks bijeenkomsten onder de noemer “SAMEN”. Onderstaand een overzicht van de kerkelijke activiteiten in deze maand. Ga voor overige evenementen in het Witte kerkje naar stichting exploitatie Witte Kerkje Terheijden

Zondag 05 januari 2020 Epifanie
10.00 uur: Ds. E. Fockens
Nieuwjaarsbegroeting met afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers
Diaconiecollecte: Vrienden van DHAN

Zondag 12 januari 2020 Eerste zondag na Epifanie
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg
Diaconiecollecte: Tools To Work

SAMEN: Maandag 13 januari 19.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – in stilte

Zondag 19 januari 2020 Tweede zondag na Epifanie
Viering in Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen; pw P. Derks
Gezamenlijke en oecumenische viering in de ‘Week van Gebed voor de eenheid van christenen’
Thema: ‘Buitengewoon’
Diaconiecollecte: Amnesty International werkgroep Drimmelen
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 26 januari 2020 Derde zondag na Epifanie
10.00 uur: ds. E. Fockens en dhr. A. Braat
Oecumenische dienst in het Witte Kerkje,
met medewerking van the Anthony Singers
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk Drimmelen
Koffiedrinken na de dienst

SAMEN: vrijdag 24 januari 09.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – met diepgang

Zondag 02 februari 2020 Vierde zondag na Epifanie
10.00 uur: ds. L. van Oudheusden uit Etten-Leur
Gezamenlijke dienst met Lage Zwaluwe
Diaconiecollecte: KIA – Werelddiaconaat

SAMEN: Maandag 3 februari 19.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – met diepgang

SAMEN AAN TAFEL: Vrijdag 7 februari februari; 17.30 uur zij-ingang Witte Kerkje