Contact

Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg
Postadres: Hoofdstraat 1, 4844  CA Terheijden
Kerkgebouw: Hoofdstraat 1, Terheijden
IBAN NL73 RABO 0373 7298 47 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
RSIN/Fiscaal nummer 809 698 936
KvK nummer College van Kerkrentmeesters 763 855 58

info@pkn-terheijdenwagenberg.nl

Diaconie
diaconie@pkn-terheijdenwagenberg.nl
IBAN NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie
RSIN/Fiscaal nummer 824 109 831
KvK nummer Diaconie 763 856 47

Predikant: Ds. Marijn Gilhuis
predikant@pkn-terheijdenwagenberg.nl

Scriba
scriba@pkn-terheijdenwagenberg.nl

College van Kerkentmeesters
kerkrentmeester@pkn-terheijdenwagenberg.nl

Copy voor kerkblad:
kerkblad.de.verbinding@gmail.com

Verhuur van de kerk:
info@wittekerkjeterheijden.nl

Contactpersoon Begraafplaats:
Simon Schortinghuis: 076-593 37 84
sx.schortinghuis@casema.nl