Hoe zijn we onstaan ?

De oorspronkelijk hervormde gemeente Terheijden-Wagenberg is ontstaan in 1612 tijdens het twaalf-jarig bestand van de Tachtig-jarige oorlog. De eerste predikant was dominee Polio, hij werd in 1616 bevestigd en in die tijd kwamen ongeveer zestig mensen naar de kerk blijkt uit het bezoekverslag van de deken aan de pastoor van Terheijden.

In 1645 vermeldt dit verslag van de katholieke deken: “1645: Er zijn 800 of meer communicanten. Er zijn heel veel protestanten en die hebben een eigen kerk, want hier is een ketterse predikant.”

Ons kerkgebouw is ingewijd op 27 november 1809 door dominee Wessels. Onze gemeente heeft altijd een kleine minderheid gevormd in een overwegend rooms-katholieke omgeving.

Vanaf het begin werd onze kerkgemeenschap in hoge mate gevormd door ‘import’ (zoals Brabanders dat plegen uit te drukken) te weten militairen, welke gelegerd waren op de Spinolaschans. Vandaag de dag is onze gemeente heel divers samengesteld, mensen uit alle delen van Nederland hebben zich in de loop van 1970 en 1980 hier gevestigd en nog steeds komt de aanwas van onze kerkgemeenschap voort uit mensen die vanuit andere delen van Nederland hier komen wonen. Mensen met allerlei achtergronden.

Formeel zijn we sinds 1994 een Samen Op Weg Gemeente. In 1994 werd de Gereformeerde kerk Terheijden-Wagenberg opgericht die in een federatie is gaan samenwerken met de Hervormde gemeente Terheijden Wagenberg. Maar feitelijk hebben wij al sinds 1970 zo gefunctioneerd. In 2006 zijn we gefuseerd en gaan we verder als de Protestantse Gemeente te Terheijden-Wagenberg.