Wie zijn we?

Formeel zijn we sinds 1994 een Samen Op Weg Gemeente. In 1994 werd de Gereformeerde kerk Terheijden-Wagenberg opgericht die in een federatie is gaan samenwerken met de Hervormde gemeente Terheijden Wagenberg. Maar feitelijk hebben wij al sinds 1970 zo gefunctioneerd. In 2006 zijn we gefuseerd en zijn we verder gegaan als de Protestantse Gemeente te Terheijden-Wagenberg.  Vanaf 2016 zijn we verkenningen gestart naar een mogelijke samenwerking met omliggende gemeenten. Dat heeft erin geresulteerd dat we op dit moment een nauwe samenwerking met de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe met wie we ook onze predikant delen.

Onze gemeente kent enig verloop, onder andere doordat gezinnen met jonge kinderen naar kerken in de stad gaan waar meer kinderen komen. Kijken wij naar de demografische samenstelling van onze gemeente dan is duidelijk dat wij geleidelijk aan vergrijzen.

Natuurlijk heeft onze gemeente zoals alle kerken op dit moment te maken met krimp als gevolg van het grote aanbod van dingen die tijd en aandacht vragen waardoor kerk en geloven tot één van de vele dingen, die aandacht vragen, gaat behoren.

Daarnaast verdwijnt de vanzelfsprekende traditionele vorm en inhoud van het geloof meer uit beeld en maakt zij plaats voor een diversiteit in spiritualiteit en daarmee geloofsbeleving. Je kunt spreken van een fontein van verandering en een evolutie in de geestelijke vernieuwing en verandering.

Onze gemeente stelt zich bijzonder open voor oecumenische samenwerking en ontdekt daarbij, dat ook in andere kerken dezelfde vragen leven over de keuze van woorden, vormen en rituelen die bijdragen aan het feit, dat mensen van binnen en buiten onze gemeente zich herkennen en gaan thuis voelen. Het voelt vaak aan als ploeteren, maar wij zien zeker ook de uitdagingen die de krimpende kerk oplevert. Het is spannend in financiële zin, maar kan ook leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Wij willen nadenken over vormen van samenwerking met andere gemeenten. Belangrijk is om te zoeken naar gemeenten en vormen van samenwerking, die aansluiten bij het regenboogprofiel van onze gemeente.