Terug naar Protestantse Gemeente

Pastoraat

Algemene regel is dat contactpersonen ca. één maal per jaar een bezoek aanbieden aan de gemeenteleden die tot hun sectie behoren.
Maar het is ook een gegeven dat lang niet alle gemeenteleden nog prijs stellen op dat reguliere bezoek vanuit de kerk. Die mensen zoeken zelf een antwoord op de vragen die het leven hen stelt.

Daarom vonden wij een uitnodigende manier om als lokale kerk daarbij behulpzaam te zijn:
Gemeenteleden worden gevraagd om zelf een keuze te maken tussen een geregeld bezoek of zelf om een contact te vragen. Daarbij neemt het pastorale team tevens op zich om een luisterend oor te zijn en tijdig signalen op te pakken als persoonlijke aandacht een behoefte invult.
Voor een bezoek aan huis dient men zich in het algemeen te richten tot de contactpersoon.

Contactpersonen.
In onze gemeente zijn 10 contactpersonen actief. Zij inventariseren de behoefte tot bezoek aan huis en zorgen voor een jaarlijks bezoek indien dat de voorkeur heeft. Veelal brengen zij de bloemen die iedere zondag door gemeenteleden aan de kerk worden aangeboden of een extra boeket bij gemelde ziekenhuisopnamen, dan wel ter bemoediging. De contactpersonen hebben geregeld overleg met de ouderlingen. Eénmaal per jaar komen de contactpersonen bij elkaar met het pastorale team.

“Groothuisbezoeken”.
Meestal jaarlijks worden er de zogenaamde groothuisbezoeken georganiseerd. Plaats van samenkomst is aan huis van één van de gemeenteleden. Er is een gespreksthema en daarbij de gelegenheid om ook via deze weg persoonlijke contacten te leggen.

Welkom “Nieuw- Ingekomenen”.
Zij die zich van buiten onze gemeente hier vestigen of zij die vanuit het gezin zelfstandig in onze gemeente gaan wonen worden als zogenaamde “nieuw- ingekomenen” welkom geheten en een oriëntatie op onze gemeente geboden.