Agenda

Naast de zondagse erediensten, die regelmatig in een ander dorp gehouden worden, zijn er wekelijks bijeenkomsten onder de noemer “SAMEN”. Onderstaand een overzicht van de kerkelijke activiteiten in deze maand . Ga voor de overige evenementen  in het Witte kerkje naar stichting exploitatie Witte Kerkje Terheijden

Zondag 06 oktober 2019 Zestiende zondag na Trinitatis
10.00 uur: mw. I. Verberk uit Giessenburg Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2019
Tools To Work
Op de koffie bij …

SAMEN: Maandag 7 oktober 19.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – met diepgang

SAMEN: vrijdag 11 oktober 09.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – met diepgang

Zondag 13 oktober 2019 Zeventiende zondag na Trinitatis
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda
Diaconiecollecte: KIA – Werelddiaconaat

SAMEN: Maandag 14 oktober 19.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – in stilte

Zondag 20 oktober 2019 Achttiende zondag na Trinitatis
Gezamenlijke dienst in Lage Zwaluwe
10.00 uur: mw. ds. J.W. Allewijnds. E. Fockens
Viering Heilig Avondmaal
Diaconiecollecte: Hamlin Fistula Hospital, Ethiopië

Zondag 27 oktober 2019 Negentiende zondag na Trinitatis
10.00 uur: ds. A.A. Rijken uit Oosterhout
Diaconiecollecte: Nederlands Bijbelgenootschap

SAMEN: Vrijdag 1 november 19.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Samen aan tafel

Zondag 03 november 2019 Vijftiende zondag na Trinitatis
10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Gezamenlijke dienst met Lage Zwaluwe
Diaconiecollecte: KIA – Najaarszending

SAMEN: Maandag 4 november 19.30 uur zij-ingang Witte Kerkje; Een goed gesprek – met diepgang